Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / agree / wait / for / her / at / school gate / .

A.

I agreed to wait for her at the school gate.

B.

I agreed wait for her at the school gate.

C.

I agreed to wait for her on the school gate.

D.

I agreed waiting for her at the school gate.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I agreed to wait for her at the school gate.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...