Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Mary / tell / me / give / her / my / phone / number / .

A.

Mary told me give her my phone number.

B.

Mary told me giving her my phone number.

C.

Mary told me to give her my phone number.

D.

Mary told me given her my phone number.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mary told me to give her my phone number.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...