Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Mary / tell / me / give / her / my / phone / number / .

A.

Mary told me give her my phone number.

B.

Mary told me giving her my phone number.

C.

Mary told me to give her my phone number.

D.

Mary told me given her my phone number.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...