Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

should / government / provide / free / textbooks / students / poor families / ?

A.

Should the government provided free textbooks for students from poor families?

B.

Should the government provide free textbooks for students from poor families?

C.

Should the government provide free textbooks to students from poor families?

D.

Should the government provide free textbooks for students at poor families?

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Should the government provide free textbooks for students from poor families?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...