Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

she / the / spent / whole / afternoon / chatting / with / her / new / friend/.

A.

She spent the whole afternoon chatting with her new friend.

B.

She spent whole the afternoon chatting with her new friend.

C.

She spent the whole afternoon chatting with her friend new.

D.

She spent the whole afternoon with chatting her new friend.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

She spent the whole afternoon chatting with her new friend.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...