Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

she / apologized / for / having / borrowed / my / bicycle / without / asking / permission/.

A.

She apologized having borrowed for my bicycle without asking permission.

B.

She apologized for having borrowed my bicycle without asking permission.

C.

She apologized for having borrowed my bicycle without permission asking.

D.

She apologized for having borrowed bicycle without asking my permission.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...