Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

read / the / having / instruction /, /she / decided / use / to / the / new / camera /.

A.

Having read the instruction, she decided the new camera to use.

B.

The instruction having read, she decided to use the new camera.

C.

Having read the instruction, she decided use to the new camera.

D.

Having read the instruction, she decided to use the new camera.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Having read the instruction, she decided to use the new camera.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...