Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

He / accused / of / cheated / having / was / in / his / final / exam / last / week /.

A.

He was of accused having cheated in his final exam last week.

B.

He was accused of having cheated in his final exam last week.

C.

He was accused of having cheated in his exam final last week.


D.

 He was accused of having cheated last week in his final exam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

He was accused of having cheated in his final exam last week.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...