Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

found / having / one / no / at / home /, / he / left / bad / the / house / a / temper / in /.

A.

Having found no one at home, he left the house in a bad temper.

B.

Having found at home no one, he left the house in a bad temper.

C.

Having found no one at home, he left in a bad temper the house.

D.

Having found no one at home, he in a bad temper left the house.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Having found no one at home, he left the house in a bad temper.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...