Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

found / having / one / no / at / home /, / he / left / bad / the / house / a / temper / in /.

A.

Having found no one at home, he left the house in a bad temper.

B.

Having found at home no one, he left the house in a bad temper.

C.

Having found no one at home, he left in a bad temper the house.

D.

Having found no one at home, he in a bad temper left the house.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...