Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

her / helps / husband / her / clean / to / the / house /.

A.

Her husband helps her clean to the house.

B.

Her husband helps her to clean the house.

C.

Her husband helps to her clean the house.

D.

Her husband helps to clean the house her.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...