Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

During / weekends / she / cooks / bakes / and / many / types / cakes / of / and / cookies /.

A.

During weekends, she cooks and bakes many types of cakes and cookies.

B.

During weekends, she cooks and bakes types many of cakes and cookies.

C.

During weekends, she cooks and bakes many of types cakes and cookies.

D.

During weekends, she cooks and bakes many of cakes and cookies types.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

During weekends, she cooks and bakes many types of cakes and cookies.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...