Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

them / all / of / promised / to / come / my / to / house /.

A.

All of them to promised come to my house.

B.

All of them promised to come my house to.

C.

All of them promised to come to my house.

D.

All of them promised to come my to house.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

All of them promised to come to my house.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...