Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

the / exam / begun / had / candidates / wrote / names / their / at / the / top / of /their / papers / the /. /,

A.

The exam had begun, the candidates wrote their names at the top of their papers.

B.

The exam had begun, the candidates their names wrote at the top of their papers.

C.

The exam had begun, the candidates wrote their names the at top of their papers.

D.

The exam had begun, their candidates wrote the names at the top of their papers.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The exam had begun, the candidates wrote their names at the top of their papers.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...