Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

while / they / were / dancing / thieves / broke / into / house / the / and / stole /many / fur / coats/.

A.

While they were dancing thieves broke into the house and stole many fur coats.

B.

While were they dancing thieves broke into the house and stole many fur coats.

C.

While they were dancing thieves into the house broke and stole many fur coats.

D.

While they were dancing thieves broke into house and stole many the fur coats.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

While they were dancing thieves broke into the house and stole many fur coats.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...