Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / arrived / the / at / station / train / the / had / left / when /.

A.

When I had arrived at the station the train left.

B.

 When at the station I arrived the train had left.

C.

When arrived I at the station the train had left.

D.

When I arrived at the station the train had left.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

When I arrived at the station the train had left.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...