Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

qualities / do / admire / you / what / your / in / best / friend / ?

A.

What qualities you do admire in your best friend?

B.

What in qualities do you admire your best friend?

C.

What do qualities you admire in your best friend?

D.

What qualities do you admire in your best friend?

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...