Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

made / her / successful / what / ?

A.

What made her successful?

B.

What her successful made?

C.

What her made successful?

D.

Her successful made what?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

What made her successful?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...