Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

made / her / successful / what / ?

A.

What made her successful?

B.

What her successful made?

C.

What her made successful?

D.

Her successful made what?

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...