Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

do / you / have / a / best / friend / ?

A.

Do have you a best friend?

B.

Do have you best a friend?

C.

Do you have a best friend?

D.

Do a best friend you have?

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...