Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

do / you / have / a / best / friend / ?

A.

Do have you a best friend?

B.

Do have you best a friend?

C.

Do you have a best friend?

D.

Do a best friend you have?

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do you have a best friend?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...