Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

much / enjoy / football / they / hockey / very / playing / and

 

 

A.

They enjoy playing football and hockey very much.

 

B.

They enjoy very much playing football and hockey.

 

C.

They enjoy and playing football, hockey very much.

 

D.

They very much enjoy playing football and hockey.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

They enjoy playing football and hockey very much.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...