Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

hair /Jimmy / has / hair / but / Johnny’s / dark / is / fair / got

 

 

A.

Jimmy has fair hair but Johnny’s is got dark hair.

 

B.

Johnny’s is fair hair but Jimmy has got dark hair.

 

C.

Jimmy is fair hair but Johnny’s has got dark hair.

 

D.

Jimmy has got dark hair but Johnny’s hair is fair.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Jimmy has got dark hair but Johnny’s hair is fair.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...