Choose the best answer for the following sentence:

Your _______________________ is your ability to see clearly with your eyes.

 

A.

vision                      

B.

feeling               

C.

 sense            

D.

 emotion

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

vision 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...