Choose the best answer for the following sentence:

You should help your children develop-their good habits and lose ______________.
 

A.

the bad one                  

B.

the one bad                  

C.

the bad ones                    

D.

the ones bad

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

the bad ones

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...