Choose the best answer for the following sentence:

You can only drive if you’ve got a ____________ license.

A.

right

B.

precise

C.

valid 

D.

correct

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

valid

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...