Choose the best answer for the following sentence:

Yes. My most embarrassing experience happened some months ____________ .
 

A.

ahead        

B.

before             

C.

ago             

D.

 past

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ago

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...