Choose the best answer for the following sentence:

Would you like ___________ an orange juice?
 

A.

have           

B.

 having            

C.

 to have           

D.

had

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to have 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...