Choose the best answer for the following sentence:

Working here requires employees _____________ good at English and computer

 

A.

be                    

B.

to be             

C.

are                      

D.

 being

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to be 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...