Choose the best answer for the following sentence:

Whenever I see an action film, I feel my heart ______________ strongly.

A.

to thump                

B.

thump                

C.

thumping                   

D.

thumped

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thumping

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...