Choose the best answer for the following sentence:

When you got lost in the forest you _________________________ very frightened.

 

A.

must be                     

B.

ought to be      

C.

should have been           

D.

must have been

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

must have been

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...