Choose the best answer for the following sentence:

When the police __________ to the scene of the accident, both drivers __________ away.

 

A.

will get / go           

B.

get / will go                  

C.

got / had gone                 

D.

 has got / went

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

got / had gone

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...