Choose the best answer for the following sentence:

When Nick lived in Asia, he missed ____________  Christmas with his family

 

A.

 spend                                     

B.

  to spend              

C.

spending            

D.

spent

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

spending  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...