Choose the best answer for the following sentence:

When I returned home after 20 years, everything ____________completely.

A.

 has changed             

B.

had changed
 

C.

is changing                

D.

was changing

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had changed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...