Choose the best answer for the following sentence:

When I got to the airport, the plane _____________ taken off.
 

A.

had                 

B.

have                 

C.

has         

D.

  having

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

had

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...