Choose the best answer for the following sentence:

When I _________ home yesterday morning, my son ________ and my wife ___________ to work.

 

A.

have arrived / slept / went                  

B.

arrived / was sleeping / had gone

 

C.

had arrived / had slept / has gone            

D.

 was arriving / would sleep / could go 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

arrived / was sleeping / had gone

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...