Choose the best answer for the following sentence:

When I _________ home yesterday morning, my son ________ and my wife ___________ to work.

 

A.

have arrived / slept / went                  

B.

arrived / was sleeping / had gone

 

C.

had arrived / had slept / has gone            

D.

 was arriving / would sleep / could go 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...