Choose the best answer for the following sentence:

“What made him surrender to the police?’'

“It’s probably his ____________ conscience.”

A.

blame

B.

responsible

C.

guilty

D.

fault

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

guilty

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...