Choose the best answer for the following sentence:

What about _____________ for a walk?

A.

go

B.

going

C.

to go 

D.

gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

going

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...