Choose the best answer for the following sentence:

Were I five centimetres taller, I _____________ for the job.
 

A.

will apply                 

B.

applied

C.

would apply                   

D.

would have applied

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

would apply

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...