Choose the best answer for the following sentence:

We saw the first star ___________ in the sky.
 

A.

twinkling           

B.

 twinkle
 

C.

to twinkle          

D.

 twinkled

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

twinkling 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...