Choose the best answer for the following sentence:

We refrained __________ talking until we knew that it was safe.

 

A.

from                    

B.

  up                     

C.

  for                           

D.

 off

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

from

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...