Choose the best answer for the following sentence:

We don't want anybody __________ that we are here
 

A.

to know           

B.

know

C.

knows

D.

knowing

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to know

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...