Choose the best answer for the following sentence:

We couldn't understand the teacher if he _____________ too fast.

A.

has spoken 

B.

spoke

C.

doesn't speak 

D.

didn't speak

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

spoke

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...