Choose the best answer for the following sentence:

We ___________________ in love since I _____________________________________ her again after we _______________________ touch with each other for three years.

A.

were / had met / lost

B.

are / meet / have lost

C.

will be / mett / have lost

D.

have been / meet / had lost

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...