Choose the best answer for the following sentence: 

Water when _______________________ always __________________________ off steam.

 

A.

boiling / has given                                     

B.

 boils / gives

 

C.

boiled / gives                                             

D.

 had been boiled / gave

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

boiled / gives

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...