Choose the best answer for the following sentence:

Up to now I have never forgot the most embarrassing experience ________________ .

 

 

A.

as soon as I was in grade three.

 

B.

when happened to me as I was in grade three.

 

C.

that happened to me when I was in grade three.

 

D.

that happened to me which I was in grade three.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

that happened to me when I was in grade three.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...