Choose the best answer for the following sentence:

Up to now I have never forgot the most embarrassing experience ________________ .

 

 

A.

as soon as I was in grade three.

 

B.

when happened to me as I was in grade three.

 

C.

that happened to me when I was in grade three.

 

D.

that happened to me which I was in grade three.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...