Choose the best answer for the following sentence:

To win the contest, you must complete five activities ___________.
 

A.

for all                    

B.

to all                    

C.

at all               

D.

in all

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in all

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...