Choose the best answer for the following sentence:

This price reduction is due to ____________ among suppliers.

A.

complete                    

B.

competition                    

C.

competitor                       

D.

compete

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

competition

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...