Choose the best answer for the following sentence:

They did not let us _____________ the lecture because we had not got a member card.
 

A.

to attend                   

B.

attend                   

C.

attending                   

D.

attended

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...