Choose the best answer for the following sentence:

They did not let us _____________ the lecture because we had not got a member card.
 

A.

to attend                   

B.

attend                   

C.

attending                   

D.

attended

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

attend

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...