Choose the best answer for the following sentence:

They are the only two British students in our class so they tend to _____________________  together.

 

A.

put                         

B.

stick                       

C.

fix                          

D.

share

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...