Choose the best answer for the following sentence:

There is a ______________ for unemployment to rise in the summer.

 

A.

  tend                

B.

  tendency           

C.

 tendentious              

D.

tendentiously

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tendency 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...