Choose the best answer for the following sentence:

There are two public libraries in the city, but _____________ of them is located close to the place where I live.

A.

none

B.

no

C.

neither

D.

nor

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...