Choose the best answer for the following sentence:

There are two public libraries in the city, but _____________ of them is located close to the place where I live.

A.

none

B.

no

C.

neither

D.

nor

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

neither

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...