Choose the best answer for the following sentence:

There ___________ mutual understanding between friends.


A.

must be                

B.

must to be                

C.

must                  

D.

be

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

must be

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...