Choose the best answer for the following sentence:

There __________ a lot of fruit and drinks at the party yesterday.

A.

 is        

B.

are          

C.

was          

D.

were

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

was

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...